Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních

údajů

 

Správcem osobních údajů je KONOHA s.r.o, Lidická 700/19, Brno 60200, IČ
04816595, DIČ CZ04816595
Kontaktní údaje objednavky@konoha-sushi.cz a +420776701626

Souhlasím se zpracováním a využíváním mých osobních údajů správcem v tomto
rozsahu:

 • Jméno a příjmení

 • Telefonní číslo

 • e-mail

 • historie objednávek

za tímto účelem:
zasílání obchodních sdělení (v případě, že jste si vyžádali jejich zasílání)

Doba zpracování: na dobu 10 let, nebo než odvoláte souhlas se zasíláním
marketingových sdělení případně než zrušíte uživatelský účet.

Máte právo Váš souhlas kdykoliv písemně odvolat.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí ani nebudou zpracovány
automaticky.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,

 • právo na opravu či doplnění osobních údajů,

 • právo na výmaz osobních údajů,

 • právo na přenositelnost údajů, je-li to možné,

 • právo požadovat omezení zpracování,

 • právo vznést námitku proti zpracování,

 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů,

 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů u údajů, které zpracovává správce v režimu souhlasu.